Links

Voor actuele informatie, zie onze Facebook pagina.

Voor informatie over voorgaande bezoeken, zie http://2012.tsjernobylhuizen.nl.

Voor informatie over de landelijke organisatie Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), zie http://www.ruslandkinderhulp.nl.